Ἑσπέριον

Ἑσπέρ-ιον,
A citreum, Gloss.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἐσπέριον — εἰσπεράω pass over into imperf ind act 3rd pl (epic doric ionic) εἰσπεράω pass over into imperf ind act 1st sg (epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἑσπέριον — Ἑσπέριος towards evening masc acc sg Ἑσπέριος towards evening neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑσπέριον — ἑσπέριος towards evening masc acc sg ἑσπέριος towards evening neut nom/voc/acc sg ἑσπέριος towards evening masc/fem acc sg ἑσπέριος towards evening neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Nord-picene — Nord picène Le nord picène ou picène du nord est la langue parlée dans la partie septentrionale de l ancienne province romaine du Picenum par le peuple homonyme. On la connaît au travers d un certain nombre d inscriptions gravées sur de la pierre …   Wikipédia en Français

  • Nord-picène — Le nord picène ou picène du nord est la langue parlée dans le nord de l ancienne province romaine du Picenum par le peuple homonyme. On la connaît au travers d un certain nombre d inscriptions gravées sur de la pierre. Le corpus collecté est… …   Wikipédia en Français

  • вечерьнии — (118) пр. 1.Пр. к вечеръ: къ б҃оу... и вечерьнюѭ: и заоутрьнѫю хвалоу: ||=въсылаи. (τὰ νυκτηρινά) Изб 1076, 112 113; оуже бывъшю годоу вечерьнюмоу. и се нѣкъто ѡ(т) богатыихъ принесе къръчагоу ЖФП XII, 53в; начатъ мл҃твоу творити вечернюю. съ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Idioma piceno septentrional — Piceno septentrional Hablado en Italia Región Región al norte del río Esino (Península itálica) Hablantes lengua muerta Familia Lengua aislada  Piceno septentrional …   Wikipedia Español

  • JONIUM Mare dicitur — non quod Ioniam allnit, sed quodinter Siciliam et Graeciam interfusum, Macedoniam, Epirum, Achaiam et Peloponnesum ad Occid. attingit; il mar Gionio diony s. idem facit cum Hadriatico mari v. 92. Κεῖθεν δ᾿ εὐρυνθεῖσα τιταίνεται Α᾿δρΐας ἅλμη Πρὸς… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.